Η EuroStart Consulting δραστηριοποιείται στην προσφορά υπηρεσιών συμβούλου υψηλής προστιθέμενης αξίας με εξειδίκευση στα πεδία:

  • Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
  • Εκπαίδευση και κοινωνική καινοτομία: ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο
  • Ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέματα ενίσχυσης του γνωστικού κεφαλαίου (επιστήμης και ανθρώπινου δυναμικού) στις κοινωνίες και οικονομίες του 21 ου αιώνα – επιδιώκοντας την «έξυπνη» ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή
  • Σχεδιασμός και τεκμηρίωση μεταρρυθμίσεων στο πεδίο των ανθρώπινων πόρων και συμβουλευτική υποστήριξη υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
  • Αξιολόγηση δράσεων και Αποτίμηση Επιπτώσεων